Monday, 27 April 2015

After stitch club 2 : 25 April 2015


วันนี้นักเรียน ฟ้าใส ตั้งชื่อตอนให้ว่า “8 เซนก็เสร็จได้”
เพราะวันนี้ดิฉันสอน 2 ลาย advance
ที่ให้ทำแค่ 8 เซนติเมตร จะได้ทำเสร็จกันทุกคน...แล้วทุกคนก็เสร็จ
ท่ามกลางบรรยากาศฝนพรำ และร่ำไปด้วยเพลงตะวันออก
แขกบ้าง ญี่ปุ่นบ้าง ไทยบ้าง...ที่ได้ฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นฟ้อน
นักเรียนมีความสุข ที่ไม่ต้องเรียนเยอะ ไม่กดดัน ทำแบบสบาย ๆ
ครูก็ง่าย สอนไม่ต้องมาก แล้วก็ปล่อยให้ปักกันไป
ที่เหลือครูเล็กก็ไปรับใช้ครูใหญ่ ที่คุณเขาเรียกทุก 5 นาที

นักเรียนที่มีประสบการณ์ผ่านเข็มกันมาแล้ว
จำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ต่างก็ปักออกมาดูสวยสูงส่งกันทุกคน
ขอบคุณอย่างจริงใจ ที่อุตส่าห์กลับมาหากันอีกด้วยความคิดถึง
พี่แพท,ฟ้าใส, เปิ้ล 2 ,คุณอ้วน , หลิน
และขอบคุณครูใหญ่ คุณสกุล อินทกุล ที่เคารพรัก
ขอบคุณเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
ครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะ

1 comment: