Monday, 6 April 2015

illustrate VolumeMag Feb.15


การจากลา ไม่ว่าผูกพันมาก ผูกพันน้อย
วาระเล็ก วาระใหญ่ ยังไงก็ชวนเศร้าใจอยู่ดี
นี่เป็นภาพประกอบฉบับสุดท้าย ที่ข้าพเจ้าจะเขียนให้คุณหม
คุณหมอลาไปทำอย่างอื่น ข้าพเจ้าไปเขียนให้คนอื่น
คุณหมอสั่งลา ด้วยเนื้อหาหม่น ๆ
จนวันนี้ข้าพเจ้าไม่นึกอยากยิ้ม หรือหัวเราะอีก
อยากไว้อาลัย ให้กับอะไรก็ไม่รู้ซิ อาจเป็นวิถีที่ได้พบแล้วจาก
แต่อย่างไรก็ยังนึกถึงประโยคที่ว่า

“พบกับพลัดพราก เป็นของคู่กัน ถึงกระนั้น
การได้พบกับคนบางคน ก็สวยงามเหนือความเศร้า
จากการพลัดพรากใด ๆ”

/บุกคนสำคัญ 2553

: my illustration Volume Magazine

No comments:

Post a Comment