Monday, 6 April 2015

Picasso for workshop
“ผมไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนภาพคนถือปืน
เพื่อหมายถึงการปฏิวัติ แต่ผมวาดรูปแอปเปิ้ลผลเดียว ก็คือการปฏิวัติได้”

ปีกัสโซถือว่าเป็นผู้พัฒนาการวาดรูปในแนว Cubism
ซึ่งรูปภาพที่ถือว่าเป็นต้นแบบแรกคือ Les Demoiselles d’Avignon
(The Ladies of Avignon) เป็นภาพของหญิงงามชาวเมือง Barcelona
ในย่านโสเภณี หญิงทั้ง 5 คน ในสภาพเปลือยกาย ปีกัสโซตั้งใจให้เป็นงานเพื่อปฏิวัติความคิดในวงการศิลปะ

Cubism หรือภาษาไทยเรียกว่า “บาศกนิยม” เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1908-1918
เป็นกระแสพัฒนางานศิลปะในแบบ Avant-Gard จากยุคศตวรรษที่ 20
ถือเป็นยุคที่เป็นการปฏิวัติงานศิลปะในยุโรป
ทั้งงานวาดภาพและงานปั้น ที่มีแรงบันดาลใจจากสภาพต่างๆในยุคนั้น ทั้งดนตรี ,
สถาปัตยกรรมต่างๆ ปีกัสโซถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างกระแสนี้ โดยมีอิทธิพลจากงานของศิลปินหลายคน.
หัวใจหลักของงานแบบ Cubism คือการบิดรูปทรงธรรมชาติ
ให้ผิดปกติไปในทางรูปทรงที่ยุ่งเหยิง เช่น ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงกรวย
แต่ละพื้นที่ที่ตัดกัน เหลื่อมกัน ทับซ้อนกัน จะมีการใช้สีที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนการจัดระเบียบธรรมชาติซะใหม่
เหมือนที่ปีกัสโซกล่าวว่า “จงมองทุกอย่างให้เป็นเหลี่ยมหรือลูกบาศก์”

No comments:

Post a Comment