Tuesday, 7 April 2015

After stitch club 2After stitch club 2 /April 2015
เคาะวันไว้ 2 วัน : เสาร์ที่ 25 เมษา 13.00-18.00
หรือ วันอังคารที่ 28 เมษา 13.00-18.00
ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม

เราจะมาปักลายเชิง ลงเสื้อ กระเป๋า หรือผ้าคลุมไหล่ หรืออะไรต่อมิอะไร
ที่แล้วแต่สมาชิกจะเตรียมมาเอง แลทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาเอง
หรือจะมาทวน stitch ที่จำไม่ได้ หรือจะมานั่งมองหน้ากันเฉย ๆ
ครูอ๋ายมีลูกปัดให้...สมาชิกที่อยากเจอกัน...วันว่างตรงกัน
ขอให้มายกมือหน่อยว่าจะมา และมาได้วันไหน
ถ้าน้อยกว่า 5 ท่าน คงจะไม่เปิดค่ะ

ค่าน้ำร้อนน้ำชา บำรุงพิพิธภัณฑ์ และบำรุงครูอ๋าย 1 พันบาท
มีชาดอกไม้ และขนมให้ 1 set
ที่กินดื่มแล้วความเป็นผู้ดีจะติดตัวกลับไปบ้านทีเดียวเชียว

*รับเฉพาะสมาชิกที่เคยเรียนปักผ้ากับครูอ๋ายเท่านั้น จากทุกสถานที่
*สอน 2 ลายเชิง a,b

No comments:

Post a Comment