Monday, 6 April 2015

Sketch Birds & Bloom นกสีชมพูสวน ดอกชมพู่มะเหมี่ยวสิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่ได้แปลว่ามันไม่เคยมีอยู
มันก็อยู่ของมันตรงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง
แค่เรามองเห็นหรือเปล่า
แค่เราอยากจะมองให้เห็นมันหรือไม่
แค่เราใส่ใจจะสังเกตมันไหม
(หรือบางทีเราก็อยากเห็นเฉพาะสิ่งที่อยากเห็น
โดยที่สิ่งนั้นไม่ต้องเป็นจริงก็ได้)

หรือไม่บางทีเราก็ไม่รู้ว่า เราต้องมองให้เห็นอะไรบ้าง
ซึ่งดูเหมือนทุกอย่าง ต้องการการมองเห็นเสมอ
เพราะว่า มันได้ปรากฏขึ้นแล้วบนโลกนี

: นกสีชมพูสวน กับ ดอกชมพู่มะเหมี่ยว
เพิ่งเคยได้ยินชื่อนกสีชมพูสวน...ทั้งที่ ๆ เป็นคนบ้านสวน

: sketch for next workshop on weekdays
“Bird & Blooms” series @ The Museum of Floral Culture

No comments:

Post a Comment