Friday, 1 April 2016

little prince on shirt

มีแต่เด็ก ๆ เท่านั้น ที่รู้อย่างแน่ชัดว่ากำลังมองหาอะไรอยู่
เจ้าชายน้อยกล่าว
งั้นผู้ใหญ่ที่มองเห็นอย่างแน่ชัดว่าตัวเองกำลังหาอะไร
ก็คงยังมีหัวใจเล็ก ๆ อยู่ซินะ
ก็อาจเป็นแบบนั้น บางทีเราก็ไม่ต้องการที่ใหญ่นัก
นั่นอาจทำให้หลงทางอยู่ข้างในหัวใจเราเอง


ฉันสักแขนให้เจ้าชายน้อย
ข้างหนึ่งเป็นดอกกุหลาบ
อีกข้างฉันอยากสักคำลงไปสักคำ
ที่สั้น มีความหมาย 
และเป็นสิ่งที่ข้างในตัวฉันเองต้องเชื่อด้วย
ฉันเปิดหนังสือเร็ว ๆ แล้วก็เห็นคำว่า believe
ใช่ล่ะ ก็หลัง ๆ มานี่ฉันใช้ความเชื่อนำทาง
แล้วมันก็เหลือเชื่อ