Tuesday, 7 April 2015

interview with TV Show / TV 3 ผู้หญิงถึงผู้หญิงวันที่ได้นั่งคุยกับแม่ กับพี่กับน้อง
คนอื่นบอกแม่ว่า เดี๋ยวนี้อ๋ายเขาดังแล้วนะ
แม่ ที่เป็นแม่ชี ก็ไม่ได้แสดงอาการยินดียินร้ายอะไร
และเหมือนไม่เก็ทว่าดังคืออะไร เราก็ไม่เก็ทเหมือนกันว่าดังคือะไร
เพราะเราก็ยังเหมือนเดิม กินนอนทำงาน ใช้ชีวิตเหมือนเดิม

ที่จริงอยากบอกแม่ว่า นี่ออกเป็นรายการที่ 7 แล้วนะ แต่ก็ไม่พูดไป
เพราะมันก็แค่มายา มันก็แค่นั้น เราไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
รู้สึกแว๊บเดียวว่าตลกดีนะ ที่จู่ ๆ ก็เห็นตัวเองในทีวีเรื่อย ๆ แบบไม่ได้ตั้งตัว
อย่างที่ไม่เคยนึกอยาก (ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการตลาด)

ขอบคุณรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง (นาทีที่ 13.45)
ขอบคุณการปักผ้า
ขอบคุณมือไม้และหัวใจตัวเอง
ขอบคุณสถานที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

แค่อยากอวด ว่าโลกไม่เคยทิ้งคนตั้งใจจริง
เมื่อคุณเจอ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม

https://www.youtube.com/watch?v=oPXEl7Z-Sgw


ผู้หญิงถึงผู้หญิง

No comments:

Post a Comment