Tuesday, 7 April 2015

interview with Instyle Thailand / April 2015“Stay Hungy, Stay foolish.”
ข้อความบนปกหลังของนิตยสาร Whole Earth Catalog
ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจของ Steven Jobs ตั้งแต่วัยหนุ่ม
...
แม้ทุกวันนี้ ฉันจะได้ชื่อว่า เป็นครูสอนปักผ้า
และเรียกตัวเองว่าครูแล้ว (พอเรียกแบบนั้นแล้ว มันทำให้ทำตัวดีขึ้น)
แต่อย่างจริงใจ ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น..แค่รู้ก่อน
พอคนอื่นรู้เท่า เขาก็ทำได้เหมือนกัน บางคนก็เก่งกว่าด้วยซ้ำ
ทุกวันฉันจึงยังต้องเรียนรู้ แสวงหา คิด และเสพแรงบันดาลใจตลอดเวลา
บอกตัวเองเสมอว่า ฉันยังโง่เขลา ยังต้องเติมอีก เติมอีกไม่รู้จบ
แต่ก็นะ ไม่ลืมกล่อมประสาทตัวเองไปด้วยว่า
ฉันเก่ง ฉันภูมิใจในตัวเอง ฉันรักเธอนะ

ขอบคุณ Instyle Magazine / April 2015
ที่เลือก Doknommeaw Play เลือกงานปักผ้า
เป็นอีกหนึ่งคอร์ส ใน column Life etc.

ขอบคุณสถานที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
ขอบคุณครูใหญ่ คุณสกุล อินทกุล

No comments:

Post a Comment