Tuesday, 7 April 2015

Totto-chan : The Little Girl at the Window 
Totto-chan : The Little Girl at the Window
ปัญหาของนักปักผ้าที่ผ่านการเรียนรู้ ลาย stitch มาแล้วคือ
ไม่รู้จะจัดวาง stitch อะไรไว้ตรงไหน ให้กลมกล่อม ลงตัว สวยงาม
ทุกวันนี้ ครูก็ยังเป็น...นี่คือตัวอย่างที่ใช้ stitch ได้เก๋ จังหวะงาม และไม่ธรรมดา
น้ำ เจ้าของนกสีเทาในตำนาน น้ำยังคงคุมความเป็นตัวเอง
ใช้สีนุ่มนวลสมตัว แต่เธอก็จัดจ้านในการใช้ stitch มาก
ภูมิใจที่ได้น้ำเป็นศิษย์ หนึ่งในตัวแม่ของเรา

น้ำมาโพสต์งานไว้ใน group : After stitch Club ขออนุญาตเอาออกมาโชว์

Work of my Student : by Nam
…..
“อรุณสวัสค่ะ..โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
เวลาปักอะไรที่มันมีความหมายกับเราและเราอินกับมัน
เราจะรู้ว่าตรงไหนควรปักอะไร สีอะไร โดยไม่ต้องมาคิด เพราะเรารู้จักมันดี ^ ^”
— with Nutty Hamham.

No comments:

Post a Comment