Sunday, 1 June 2014

illustrate for Magazine no.2 : Rich

 
                                                                                                                                                                

 Original embroideryillustrate final ทำไปเถอะ ทำให้คนเห็นก่อน
ถ้ามันเข้าตา เดี๋ยวก็มีคนพาโอกาสมาให้

งานภาพประกอบชิ้นที่ 2
ที่ทำให้ magazine เล่มหนึ่ง

งานภาพประกอบ เป็นงานในฝันที่อยากทำมานาน
แต่เป็นการฝันลอย ๆ แขวนทิ้งไว้บนอากาศ
เพราะคอยดักคอตัวเองว่า ฉันไม่ได้จบอาร์ตมา
คงไม่มีองค์ประกอบศิลป์ที่ดีพอ

ถ้ารักที่จะทำ ก็ลงมือเถอะ วิธีไหนก็ได้
ให้ได้ภาพสุดท้ายออกมา ทำไปก่อน
ทำให้มันเป็นยานพาหนะ พาไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง

No comments:

Post a Comment