Thursday, 20 September 2012

ผลิ ผลึก


สิ่งที่กระทำเอง หรือคนอื่นทำให้เกิด สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วหายไป หรือสิ่งที่ยังคงมีอยู่
เรื่องถูกต้อง เรื่องผิดพลาด  คำชม คำด่า ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น สำหรับวิชาชีวิต

หรือสิ่งที่เคยเสียเวลา ที่ผู้คนอาจจะมองมันว่าไร้สาระ
มันมีสาระในอีกทางหนึ่งแน่นอน  อย่างที่ถือเป็นคติประจำใจว่า
เมื่อเสียสิ่งหนึ่งไป ก็ย่อมได้อีกสิ่งหนึ่งมา  ไม่มีอะไรเสียเปล่า หรือได้เปล่า
แค่อยู่ว่าเราจะมองเห็น หามันเจอไหม

ถึงจะไม่ได้รีบไปให้ถึงที่หมายไว ๆ  แต่ก็ไม่ได้แปลว่า ระหว่างทางจะไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลย
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน บารมี  วุฒิภาวะทางอารมณ์ รสนิยม ความรู้  ความสามารถ
ตัวตนที่มั่นคงแข็งแรง ก็ล้วนแต่ต้องสั่งสมและค้นหา บ้างช้า บ้างเร็ว

ตอนนี้คงใกล้จะได้เวลา ผลิตัวออกจากต้น  เหมือนผลไม้สุก ที่พร้อมจะทำแยมรสดี
ขอบคุณ คำพูดดี ๆ ของเพื่อนม้อย ที่ทำให้ไม่รู้สึกผิดมากเกินไป กับเวลาที่ผ่านมา
กับสิ่งที่ทำไป ใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง
อย่างที่ม้อยบอก ถ้าไม่ผ่านช่วงเปรี้ยวมาก่อน ก็คงยังไม่หวานในวันนี้

No comments:

Post a Comment