Monday, 4 May 2015

Chinese paper cut /Playful emboridery 18
เราอาจจะชอบอะไรหลาย ๆ อย่าง 
แต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่ชอบ 
เพราะชีวิตบอกเราว่า ไม่มีเวลาให้คุณมากขนาดนั้น

ศิลปะการตัดกระดาษ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบ
แต่ไม่คิดจะทำ คอยชื่นชมคนที่สร้างมันคงจะดีกว่า

ฉันเพิ่งนึกออกว่าเราทำสิ่งตรงข้ามกัน
คุณตัดมัน เอาออก เพื่อสร้างลวดลาย  คุณทำลายเพื่อสร้างสรรค์
ฉัน เพิ่มมัน ค่อย ๆ เติมเพื่อสร้างลวดลาย  ฉันทับถมมันลงไป 
เมื่อจับมันมารวมกัน  ฉันก็คิดหนัก
ว่าจะปัก ส่วนที่หายไป หรือส่วนที่ยังเหลืออยู่

ฉันอยู่กับเข็ม คุณอยู่กับมีด
ฉันเชื่อว่าคุณเคยโดนมันบาด เหมือนอย่างที่ฉันโดนเข็ม
จะสร้างอะไรซักอย่างก็ล้วนต้องแลกมาทั้งนั้น
ฉันภูมิใจในร่องรอยของมัน  คุณก็คงเช่นกัน
...
ธีมปักผ้าเดือนพฤษภาคม ที่จอยรักคลับ
หยิบศิลปะตัดกระดาษของชาวจีน ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นพิธีกรรม
ตัดเพื่อเรียกคนที่จากไปด้วยอุบัติเหตุให้กลับบ้าน
ตัดกันมาเรื่อย จนกลายเป็นศิลปะของประเทศ

ชวนนะคะ  มาท้ายทายว่าคุณ จะเลือกส่วนที่หาย หรือส่วนที่ยังอยู่

รอบวันหยุด : อาทิตย์ 10 | 17 พฤษภาคม 2558
รอบวันธรรมดา : อังคาร 12 | 19 พฤษภาคม 2558
10.00 – 18.00 น.
จอยรักคลับ (BTS ช่องนนทรี)

: playful embroidery 18 / Chinese paper cut Theme/ on processing

-----
"""ล้อมวงปักผ้าหนุกๆ สุดบรรเจิดกับคุณอ๋ายด้วยกัน ชวนนะคะ ^ ^"""

จอยรักคลับ - JOYRUKCLUB ::: คลับของการเรียนรู้ไม่รู้จบเพื่อไลฟ์สไตล์ที่สมดุล
ปุกาศ!!! เปิดรับสมัครแล้วจ้า!!! ^ ^
กิจกรรมเรียนรู้ไม่รู้จบ ประจำเดือน พ ฤ ษ ภ า ค ม 2558

**** ค อ ร์ ส ปั ก ผ้ า หนุกหนาน สองรอบ ****
“PLAYFUL EMBROIDERY By Aii #18"
ธีม - ปั ก ล า ย ตั ด ก ร ะ ด า ษ จี น
โดย นพเก้า เนตรบุตร (เจ้าของเพจ Doknommeaw Play)
รอบวันหยุด : อาทิตย์ 10 | 17 พฤษภาคม 2558
รอบวันธรรมดา : อังคาร 12 | 19 พฤษภาคม 2558
10.00 – 18.00 น.
จอยรักคลับ (BTS ช่องนนทรี)

+++ ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 4,000 บาท +++
* ราคาสมาชิกเก่าคอร์สปักผ้าพื้นฐานทุกรุ่น
ของจอยรักคลับ พิเศษ 3,600 บาท
(รวมอุปกรณ์การปักผ้าคุณภาพดี | เอกสารประกอบการปัก |
อาหารกลางวัน | ของว่าง ชากาแฟ)

1 comment: