Monday, 4 May 2015

ชาเขียว


จงอยู่ใกล้ ๆ คนที่เก่งกว่าเรา  แล้วเราจะเก่งตาม
.....
หลังออกจากงาน ตอนนั้นก็เคว้งคว้าง ว่าต่อแต่นี้
เราจะไปพบเจอคนที่เก่งกว่าจากที่ไหน
ขอบคุณฟ้าดิน ขอบคุณจักรวาล ที่ส่งคนเก่งกว่ามาให้
ในทุก ๆ ศาสตร์ และศิลป์  อย่างที่ชอบ เข้าทางไปทุกอย่าง
...
วันนั้น หลังจากกินข้าวแช่  ข้าวเหนียวมะม่วง
ที่อภินันทนาการ จากคุณพี่นุ เพื่อนครูใหญ่ (ขอบพระคุณค่ะ)
ครูใหญ่ก็มาทำพิธีชงชาเขียวให้ดื่ม
ครูใหญ่บอกว่า ไม่ได้เรียนมาหรอกนะ แต่ก็จะทำให้กิน
....
ขอบคุณทุกครั้งในการพูดคุย  ที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ
ได้ซาบซึ้ง ได้ทึ่ง กับแนวคิด  ความฝัน แรงบันดาลใจ
และความเป็นผู้ดี
...
ครูใหญ่ถามว่า เป็นไงบ้าง หลังเราดื่มชาเขียว
ถึงชาเขียวมันจะอุ่นน้อยลง เพราะเรามัวแต่สอน
แต่ตอนดื่มเราก็รู้สึก อบอุ่น  หอมชาเขียว
การได้ดื่มกินจากคนที่เราชื่นชม รักใคร่ ศรัทธา
และมีเมตตาให้เราเสมอ...ยังไงมันก็อบอุ่น

แด่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ที่นำทาง ให้เรายึดเกาะ

No comments:

Post a Comment