Tuesday, 3 February 2015

รองเท้านารี (Paphiopedilum)
เริ่มทดลองแล้วเมื่อวาน (24Dec.14) โครงการกล้วยไม้ปัก 99 ดอก
"สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429
โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน
มาจากรากศัพท์ภาษากรีกคือ Paphia
หมายถึงเทพธิดาแห่งความรักและความงาม
และ pedilon หมายถึงรองเท้าของผู้หญิง
ซึ่งหมายถึงลักษณะกลีบดอกที่เป็นถุงลึกคล้ายรองเท้า"รองเท้านารี (Paphiopedilum)
ที่แปลความได้ว่า : รองเท้าของเทพธิดาแห่งความรักและความงาม
พอมาผ่านมือข้าพเจ้าก็กลายเป็นรองเท้าของสาวโบฮีเมียน
ผู้มีเรื่องเล่ามากมายและเต็มไปด้วยสีสัน

เสร็จดอกที่ 1 เหลืออีก 98 ดอกเอง เบา ๆ
เป้าหมายคือทีละ 1 ดอก
เมื่อเสร็จก็เชิญปรบมือให้ตัวเอง...ค่ะ

นี่เป็นงานของปีหน้า ตั้งเป้าไว้ว่า จะทำสัปดาห์ละ 2 ดอก
ลองทำดอกนี้ดู ก็น่าจะพอได้อยู่

ไม่เน้นเหมือนจริง เน้นสไตล์และใส่ลาย stitch

ป.ล. ตอนแรกว่าจะแต่งกลอนประกอบเรื่อง
ซึ่งก็ได้แต่งแล้ว...แต่พักความหวานไว้ซักแป๊บ

No comments:

Post a Comment