Saturday, 10 May 2014

Embroidery by Meawdy


เคยไหม เวลาที่ได้อยู่ใกล้ ๆ ใครคนนั้น
นอกจากรู้สึกชอบพอเขาแล้ว
เขาก็ยังทำให้เราชอบตัวเองมากขึ้นด้วย

ความฝัน มันงามนะ
แต่มันจะงามไปกว่า
ถ้าดึงความฝันลงมาจัดการให้จับต้องได้จริง

เป็นสุข ที่ได้ทำงานแต่ละชิ้นของตัวเองลุล่วงไป
แต่เป็นสุขมากขึ้นไปกว่า
เมื่อเห็นชิ้นงานของคนอื่นลุล่วงไปด้วย

ถ้าเราเป็นหลานสาว เมื่อเติบโตไปในวันข้างหน้า
ย้อนกลับมาดูภาพปัก ที่คุณย่ายาย ปักไว้ให้
มันคงเป็นเครื่องหมายแห่งความอบอุ่นทางใจ
ที่กลับมาเติมได้บ่อย ๆ ถ้าวันใดลุกขึ้นมาปักผ้าบ้า
ก็จะได้บอกแบบเท่ ๆ ว่า มีคุณย่ายายเป็นแรงบันดาลใจค่ะ


ขอบคุณพี่แมวดี้ ผู้ใหญ่ที่สง่างามในสายตา
ที่มาบอกให้รู้ล่วงหน้าว่า ควรจะใช้ชีวิตในวันโน้นอย่างไร
ปล่อยวาง แต่ยังสนุก (มาก) ได้
ร่มเย็นเป็นสุข สงบ ได้ ในภาวะกระโดดร่าเริง

แววตา กิริยา คำพูด ความกระตือรือล้น
เรื่องที่เล่า วิธีเอ่ยชม มันเป็นธรรมชาติอย่างจริงใจ
เป็นไอระเหยหอมเย็น ๆ ที่หลั่งล้น
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน แก่ผู้คนในรัศมีรอบข้าง

พี่แมวผู้มีพลัง ผู้ที่มาทำให้เราชอบตัวเองมากขึ้นไปอีก

: บางที การไม่ได้รีบลงมือทำตามความฝัน ความต้องการ
เราอาจยกคำกล่าวของท่าน คาลิล ยิบราน
มาประดับกายไว้ก็ได้
ที่ว่า "เต่าบอกเรื่องถนนหนทางได้ดีกว่ากระต่าย"
แค่ขอให้คุณเป็น เต่า ที่รู้จริง

 : ผลงานของนักเรียนปักผ้า /Playful Embroidery # 7 /Joyrukclub

Suree Kijasathiarn  สุรีย์ กิจเสถียร   (พี่แมว)

No comments:

Post a Comment