Tuesday, 26 March 2013

แหวนตัวอ่อนปะการัง/ Coral Ring
แหวน"ตัวอ่อนปะการัง"
กัญ นักขยะวิทยาบอกว่า
เวลาไปเที่ยวทะเลไม่ควรจะให้อาหารปลา
เพราะปลาจะอิ่ม ไม่ยอมไปกินตะไคร่ที่เกาะตามโขดหิน
เพื่อให้โขดหินเป็นพื้นที่ว่างสะอาด
สำหรับให้ปะการังอ่อนกำเนิด
-----------------------------
มนุษย์ไปแทรกแซงธรรมชาติ
หรือว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละ
มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ในท่ามกลางหมู่ผู้ทำลาย
ธรรมชาติจะเสกผู้สร้าง
มาบรรเทาอาการเสื่อมโทรม
จนกว่าจะถึงวันดับสิ้น

No comments:

Post a Comment