Saturday, 16 February 2013

she

เราทำสิ่งที่ชอบซ้ำ ๆ
ที่บางทีก็ยังไม่รู้ว่า ทำไปทำไม
มีประโยชน์กับชีวิตมั๊ย
วันหนึ่งข้างหน้าอาจมีคำตอบ
ชิ้นส่วนทั้งหมด จะมาต่อกันให้เห็นเป็นภาพใหญ่
ว่าทั้งหมดที่ทำไป...เพื่อเดินทางมาเป็นสิ่งนั้นนั่นเอง

No comments:

Post a Comment