Friday, 21 November 2014

love /จิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่านย่าม่านเรามีสองตาเป็นเครื่องมือไว้รับการสะท้อนแสง เพื่อมองเห็น
และดวงตายังเป็นพื้นที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ของหัวใจ
เรามีหูเอาไว้ฟังข้อมูลข่าวสารจำเป็นในโลก
และไว้ได้ยินถ้อยคำจากคนอื่นที่อยากบอกเล่า
มีจมูกเอาไว้สูดกลิ่นทั่วไป และกลิ่นพิเศษที่ถูกสร้างเป็นความทรงจำ
มีปากที่นอกจากไว้ลิ้มรสอาหาร มันก็ยังทำหน้าที่ลิ้มรสความรู้สึก
มีสองแขนเอาไว้ถือของหนักเบา และเอาไว้สวมกอด
มีเส้นประสาททางผิวหนังเอาไว้รู้ร้อนหนาว เอาไว้เจ็บปวด
และผิวหนังบางแห่งก็มีไว้อ่อนไหวเมื่อได้รับการสัมผัส
มีเครื่องเพศ 2 อย่าง ที่เอาไว้ทำพิธีบูชายันต์ร่วมกัน
ทั้งหมดนี่มันบอกว่า เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ร่างกายคนเดียว

แต่ธรรมชาติก็ไม่ทำเรื่องซะให้เสร็จ ๆ ไป
ทำไมต้องให้ผู้คน วิ่งวุ่นวาย รอคอย ตามหา
ลองเข้าคู่ ได้บ้างไม่ได้บ้าง เจอบ้างไม่เจอบ้าง
ทำไมไม่ฝังชิพอัจฉริยะ...ที่พอพบปะ ก็รู้ว่า เข้าคู่กัน

No comments:

Post a Comment