Wednesday, 13 August 2014

Russian dolls Embroidery by Ratt


Works of my students Hathairatt  from /joyrukclub Theme : Russian dolls

“ส่งการบ้านค่ะครูอ๋าย ฝีมือไม่เท่าไหร่ แต่ตั้งใจเกินร้อยค่ะ
ขอบคุณครูอ๋ายนะคะที่แชร์ศิลปะจับต้องได้มาให้ชุ่มชื่นหัวใจ
ไม่คิดว่าจะทำเสร็จ
เพราะเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องศิลปะแม้แต่น้อย
ชีวิตมีแต่ 12345 งานนี้ถือเป็นการฝึกสมองอีกด้านค่ะ”
: รัตน์ /นักเรียนจาก Joyrukclub /Play 9 ธีมแม่ลูกดก /20,27 July 14
...
ขอตัวไปกรีดน้ำตาในห้องน้ำแพ๊พ
เป็นไงล่ะ ชนะเลิศ ในความฟู ปูเต็มของคุณแม่
งดงามในความตั้งใจ
แค่ตั้งใจและทำให้เสร็จมันก็สวยมากแล้ว
ไหนว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์
นี่มันสร้างสรรค์ในการใช้ stitch มาก
โดยเฉพาะความกรุยกรายของปมตุรกี
หวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นแรงกระตุ้นให้ สมาชิก แม่ลูกดกคนอื่น ๆ เนอะคะ

No comments:

Post a Comment