Thursday, 20 June 2013

Many preferencesทอมลินสันแนะนำว่า" ถ้าคุณชอบอะไรหลาย ๆ อย่าง
คุณควรให้เวลากับทุกอย่างที่คุณชอบ
ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นสื่อสารกันเอง
แล้วสิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาในท้ายที่สุด"
...
ชอบเซรามิก ชอบดอก ชอบใบ ชอบใช้สมาธิ
เช้านี้ ทุกอย่าง กำลังสื่อสารกันเอง
...

"ประเด็นมีอยู่ว่า คุณจะลองตัดความชอบบางอย่างทิ้งไป
แล้วหันมาจดจ่ออยู่กับความชอบใดความชอบหนึ่งก็ได้
แต่ไม่นานคุณจะเริ่มรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยว"
...
จริงนะ ชอบปักผ้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
การปักผ้าจะไม่ทำให้ห่อเหี่ยว

No comments:

Post a Comment