Thursday, 13 June 2013

Leaf Butterfly


รู้ว่าอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนไป
อีกไม่นานก็ย่อยสลาย
แต่ใยต้องแคร์ นิรันดร์
เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่มีความหมาย
แค่ระยะ ระหว่างเวลาหนึ่งก็ดีถมไป
หาใช่ทั้งหมดของกระบวนการ

วัสดุ : ใบชงโค,ผ้าใยกัญชา,สีเหลืองดอกคำฝอย , stitch

แรงบันดาลใจ : ผีเสื้อพันธ์ The Orange Oakleaf
ชอบพรางตัวเป็นใบไม้ /วันที่เดินออกไปซื้อส้มตำ
เจอใบกาหลงร่วงอยู่ ดูคล้ายปีกแมลง
เลยจับใบ มาพรางตัวเป็นผีเสื้อดูบ้าง เป็นไรมี

No comments:

Post a Comment