Sunday, 23 December 2012

อาลัย ครูตุ๊ก


ส่งครูตุ๊กไปสู่ สุขคติ
บางทีแล้วการดับสิ้นก็เป็นเรื่องน่ายินดี

ขอบคุณวิธีปักผ้าที่ครูตุ๊กถ่ายทอดไว้ให้
ที่จะติดตัวเราไปจนวันตายเหมือนกัน
คนเราอาจเกิดมาเพื่อทำหน้าที่แบบนี้
เรียนรู้ให้ได้ดี แล้วหาวิธีส่งต่อ
บางทีแล้วการดับสิ้นก็เป็นเรื่องน่ายินดี
ถ้าเราได้ทำหน้าที่ถ่ายทอด ส่งต่อ เสร็จสิ้นแล้ว

งานปักฝีมือครูตุ๊ก
ที่ซื้อในชั่วโมงแรก ๆ ของการเรียนปักผ้า
ซื้อไว้เพื่อดูงาน เพื่อช่วยเป็นรายได้
และสุดท้ายก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ระลึกถึงครูตุ๊กทุกครั้งที่จับเข็ม จับผ้าค่ะ

มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
ได้หยุดปฏิทินตัวเองในร่างกายครูตุ๊กเสียที

No comments:

Post a Comment