Tuesday, 16 September 2014

Playful Embroidery 10/Folk Art

Playful Embroidery 10/Folk Art/  24,31Aug14
ครั้งนี้เป็น Theme : Folk Art
พยายามเฟ้นหาลายต้นแบบอยู่หลายวัน เพื่อให้ได้ลายเส้นน้อย ๆ ง่าย ๆ
แต่ยิ่งหาก็ยิ่งพบว่า ลายพื้นบ้านแต่ละท้องที่ ล้วนแต่ เยอะ
คนพื้นบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นชาววิจิตร ละเอียด
สงสารนักเรียนกลัวจะท้อใจ
ลายที่แจกไปตามดวง จึงค่อนข้างประยุกต์แล้ว
แต่อย่างไรเสีย concept ของเราคือ ชิ้นเดียวเอาอยู่ ทำแล้วเกิดเลย

วันนี้เราปักไปเรื่อย ๆ เหมือนจะช้า
แต่ก็ได้ครบไปตามโปรแกรมการสอนวันแรก
หมดวันไปแบบเพลิน ๆ และวันนี้ค้นพบว่า
หัวข้อที่ทำให้ละลายพฤติกรรมทำความรู้จักกันเร็วที่สุดคือ
การเล่าอ้างถึง วงการการบันเทิง มันเพลินเกินกว่าจะละเว้น

ขอบคุณนักเรียนน่ารัก ที่มีใจรักการปักผ้า : เปิ้ล/มล/ตุ้ม/เก๋/อ้อ/นุ้ย/หญิง/เชอรี่
และขอบคุณ Joyrukclub Thailand

 

No comments:

Post a Comment