Saturday, 5 April 2014

วิธีปักผ้าเบื้องต้น /Stitch 101ผ้าที่นิยมนำมาทำงานปัก ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย

* ซัก, รีด , เย็บเก็บริมผ้า  ก่อนปัก

* หาจุดกึ่งกลางของผ้า ของลายที่จะปัก

* ลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอน (หรือกับตู้ไฟ  หรือกับหน้าต่างกระจก)
   วางผ้าด้านล่างสุด คว่ำกระดาษคาร์บอนด้านสีลงบนผ้า
   วางลายที่ปักด้านบนสุด กลัดเข็มหมุดทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
   แล้วใช้ปากกา stylus หรือดินสอที่ไม่แหลมมาก หรือปากกาที่หมึกหมดแล้ว
   กดลอกลาย กดหนัก ๆ เพื่อให้ลายติด  แล้วมาเขียนเน้นลายด้วยปากกาเขียนผ้าอีกที (หมึกล่องหน)

* ไหมเบอร์ 25 / มีเส้นย่อย ๆ 6 เส้น /ดึงออกทีละเส้น
   ใช้ไหมเส้นเล็ก 1,2,3  แล้วแต่การออกแบบ
   1 เส้นให้ความรู้สึก เรียบ ไหมเรียงเส้นสวย
   3 เส้นจะได้งานหนาเป็นมิติ

*  ถ้าใช้ไหม 2 เส้น คือร้อยทีละ 2 เส้น ผูกปมข้างหนึ่ง และปล่อยอีกข้างหนึ่ง

  * ไหมที่ยังไม่ใช้ ม้วนเป็นวง ๆ เก็บไว้ เพราะถ้าพันกับอย่างอื่น ไหมจะเป็นรอยพับ
    ทำให้เวลาปัก จะพันกันง่ายเวลาดึงขึ้นลง  ปักไปซักพัก ไหมจะเริ่มฟู ให้ตัดปลายออกบ้าง

* เข็มปักฝรั่งเศส  เบอร์ที่นิยมใช้สำหรับไหมเส้นเล็ก 2 เส้น คือเบอร์ 8
    และไหม 3 เส้น ใช้เข็มเบอร์ 5   ให้เลือกชนิดที่มีคำว่า Double long 
    จะยาวกว่าเข็มปักปกติ จะทำให้ปักสะดวกขึ้น

* วิธีผูกปมด้ายจบ ให้สอดด้ายที่ด้านหลังไปตาม
  ลายปัก แล้วค่อยผูกปม จะทำให้ไม่หลุดง่าย


No comments:

Post a Comment