Friday, 23 November 2012

แบบอย่าง"มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างตัวตน จากการดูดดึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวตนคนอื่นมาประกอบ
ประยุกต์เป็นตัวเอง  ไม่มีใครสร้างตัวเองขึ้นมา โดยไม่มีการเชื่อมโยงถึงคนอื่น
เราล้วนมีคนอื่นเป็นแบบอย่างอยู่ตลอดชีวิต

ความชื่นชอบในตัวคนบางคน มีส่วนช่วยพยุงชีวิตประจำวันของเราได้ในบางรายละเอียด
ในขณะเดียวกันกับบางคน เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางเป็นอย่างพวกเขาได้
แต่กระนั้น พวกเขาก็ทำให้เรามีความสุข กับการฝันเฟื่องอยู่ในโลกจินตนาการ
ซึ่งถือเป็นสัดส่วนของการมีชีวิตที่สำคัญไม่แพ้ความเป็นจริง"

: ส่วนหนึ่งจาก คำนำผู้เขียน / กระทบไหล่เขา / ปราบดา หยุ่น / 19 จินตนาการผ่านบุคคลสำคัญ

เป็นหนังสือที่อ่านสนุกไปด้วยภาษาจัดจ้าน ตรงไปตรงมาตามประสาปราบดา
ชอบตรงการเอาตัวเองเข้าไปเดินเรื่อง ปะปนเกี่ยวข้องกับคนสำคัญ ที่อยากจะเล่าถึง
โดยไม่ต้องสนความเป็นจริง เพื่อทำให้เรารู้ประวัติคร่าว ๆ บุคลิกนิสัยเด่น ๆ ของแต่ละคน
ในแวดวง ศิลปะ นักแต่งเพลง นักเขียน  สาย emotional  ทั้งหลาย

หมายเหตุจากฉัน :

ชีวิตมันสนุกตรง เราได้เรียนรู้ผ่านกันและกัน ไม่ว่าเราจะรู้จักกันหรือไม่ก็ตาม

และ

เมื่อวัยหนึ่งมาถึง เราก็ควรเผยด้าน 
อ่อนแอ ล้มเหลว ผิดพลาด ให้โลกได้เห็น
เผื่อเป็นการทุ่นเวลาการใช้ชีวิตของคนอื่น

ขอบคุณทุกคน ทุกแรงบันดาลใจในโลกนี้ ที่ทำให้ยังรู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ


1 comment: