Friday, 31 October 2014

แดดฉายในสายลม /illustrae for Cover pocket book

แดดฉายในสายลม ที่ข้าพเจ้าวาดปกไป
รูปนี้วาดเล่นทิ้งไว้ ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาไปทำอะไร
ระหว่างหาปก แปมก็มาเห็นรูปนี้แล้วเลือกช้อปไป
แปมแห่งสำนักพิมพ์คมบาง
ข้าพเจ้ามาปรับสี เก็บความเรียบร้อยเพิ่ม
ดูใน file ก็สวยดี แต่พอเห็นปกจริง บอกเลยว่าจมมาก
จมทั้งในแง่ตัวรูปเอง และจมไปในท่ามกลางหมู่หนังสือ
มือสมัครเล่นกับมืออาชีพ ต่างกันตรงนี้แหละ
ที่ไม่ได้คำนึงให้รอบด้าน หมายถึงตัวข้าพเจ้าเอง
ที่ไม่ควรปรับสีพื้นหลังให้เป็นสีนี้ และควรจะเน้นเส้นหนักกว่านี
เขาก็เลยต้องไปเน้นสีที่ชื่อปก และชื่อนักเขียนแทน
ซึ่งในสายตาข้าพเจ้าสีส้มมัน...ไม่รู้ซินะ

แต่สิ่งมหัศจรรย์ของวาระนี้คือ
ตอนที่แปมเข้ามาเลือกรูป แล้วชอบรูปนี้
แปมยังไม่ได้อ่านคำโปรยที่คุณแม่จะใช้โปรยปกหลัง
มันเขียนว่า “พระเอกผู้มีทุกข์จึงต้องเข้ามาเป็นแดดฉาย
ส่องสว่างใหชีวิตนางเอกผู้เผชิญปัญหา ด้วยความเชื่อมั่นว่า
แท้จริงแล้วในอุโมงค์แห่งความทุกข์ เราจะเห็นแสงฉายเสมอ
ยกเว้นแต่ว่าเราจะมัวแต่ก้มหน้าจนมองไม่เห็น”
แปมขนลุก ข้าพเจ้าก็ขนลุก อะไรจะบังเอิญขนาดนี้
ที่ข้าพเจ้าวาดรูปผู้หญิงก้มหน้าไว้

: แด่พลังแห่งแรงดึงดูด

No comments:

Post a Comment