Monday, 19 August 2013

Stitch pillow recycle from Garbage Thread


To do think : recycle เศษไหมที่เหลือจากงานปัก
object : ที่ปักเข็มหมุดแบบลอยตัว (เหมือนรังไหม)

concept : เลียนแบบธรรมชาติ ที่ไม่เคยมีอะไรเป็นขยะ
เมื่อสิ่งหนึ่งตายจะกลายเป็นประโยชน์กับอีกสิ่งหนึ่ง
ด้วยวิธีการง่าย ๆ เอาเศษไหมไปบรรจุสร้างตัวเป็นรังไหม
เลียนแบบรูปทรง และโทนสีเหลืองของรังไหม
เศษไหม กลับไปที่ต้นกำเนิด รังไหม
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นหมอนปักเข็มหมุด
ปัก stitch ที่ชอบเก็บไว้เป็นไอเดีย
ยังวนเวียนกลับมาในเรื่องเย็บปักถักร้อยเหมือนเดิม
 

No comments:

Post a Comment